Десница не може да прифати инволвирање на малолетни лица во незрели и непромислени процеси ставени во закон. Уште повеќе што се однесуваат на нивната полова определба која впрочем е нивниот живот, иднина, па и судбина. А истите според предлог законските прописи и не се ниту избор, ниту волја на малолетните лица. Македонија не може овој процес да го преслика од Западно европските земји набрзина и насилно, за ова е потребно време и нашето општество кога ќе биде подготвено треба природно да го изоди патот на вакви промени и прифаќање. Десница го поздравува повлекувањето на спорните закони и порачува со тоа да заврши процедурата за нивно понатамошно модифицирање и повторно носење.