Продолжуваме сами и ребрендирани како ДЕСНИЦА, против одлуки и политики кои се штетни за државата и граѓаните