ДЕСНИЦА го прашува Mинистерот за здравство: Зошто само за граѓаните на Косово и Албанија изедначување на цените на здравствените услуги, а не и за тие на Грција, Бугарија и Србија? По кој критериум граѓани на едни соседи ги фаворизира во однос на други? Има многу граѓани и од другите соседни држави кои користат здравствени услуги во Македонија. Зошто да не важи и за нив изедначувањето на цените на здравствените услуги? И зошто воопшто да бидат изедначени?! Здравството го одржуваат и финансираат македонски компании и граѓани преку придонеси и даноци! Дали Министерот за здравство заборави на кои граѓани им служи и на кој држава? Да го потсетиме- на македонските граѓани и треба да работи да им ги подобри здравствените услуги и цени на тие што го финансираат и што придонесуваат, особено во услови на намален животен стандард, а не да крати од финансиските средства кои доаѓаат дополнително од надвор.