Менталното здравје е нешто што се однесува на сите нас. Тоа не се изразува само во случај на сериозни дијагнози или ментални болести, туку се однесува на начинот на кој се справуваме со стресот, како се однесуваме кон себе и кон другите, и како ги управуваме емоциите.
Во денешното брзо течење на животот, често пати пропуштаме да се погрижиме за нашето ментално здравје. Стресот и депресијата имаат долгорочни последици ако не се надвладеат. Затоа, Светскиот ден на менталното здравје ни припомнува дека мораме да го негуваме и одржуваме нашето ментално здравје како што го правиме со нашето физичко здравје.
Еден од најважните начини да се грижиме за нашето ментално здравје е да разговараме за него. Слушањето и разговарањето со другите, но и со себе, може да помогне да се разберат и лекуваат многу од проблемите со кои се соочуваме. Треба да сме отворени за да ги прекуцаме стигмите поврзани со менталното здравје и да се обидеме да создадеме околина каде што секој може да се чувствува поддржан и разбран.
Светскиот ден на менталното здравје се одбележува на 10-ти октомври секоја година и претставува важен повод да се подигне свеста и вниманието кон психичкото здравје, како и да се размислува повеќе за превенција и помош на лицата кои се соочуваат со психички проблеми.
На Светскиот ден на менталното здравје, даваме можност за образование и разговор за значењето на менталното здравје, како и за достапноста на услуги за психичка помош. Паметете, вашето ментално здравје е важно и ја заслужува вашата поддршка и грижа секој ден.