Што се однесува за најавеното процентуално усогласување од 6%, не би предизвикало промена на планираниот буџет ако истите тие средства наместо по 6% по пензионер, се распределат линеарно со фиксен износ за сите пензионери подеднакво од истиот тој буџет. Зошто? Затоа што 6% зголемување на вкупната сума за исплата на една месечна пензија за сите пензионери (пр. 6 милијарди денари), ќе значи дополнителни 360 милиони денари за буџетот на државата (значи 6 ,36 милијарди), било да е процентуално или линеарно. Од друга страна пак, од гледна точка на пензионерите има разлика и тоа голема од причина што процентуалното усогласување од 6% на пензија од 60.000 ден и 6% на пензија од 13.000 денари не е исто. Во првиот случај е 3.600 денари, во вториот е 780 денари. А исто така Владата може да го зголеми обезбедениот буџет од 6 % од други непродуктивни трошоци и линеарно да ја зголеми пензијата ако не за бараните 3 500, можеби за 2 000 или 2 500 денари. Сивата економија во моментов изнесува 33,2% од БДП и ги оштетува јавните финансии, буџетот на државата и социјалните фондови. За тоа е потребен бескомпромисен пристап. Преку сузбивање на сивата економија во буџетот би се слеале 450 милиони евра годишно, кои ќе се искористат за попродуктивни цели и подобрување на стандардот на граѓаните. Доколку се прифати барањето минималната пензија да биде пример најмалку 18 000 денари, сите пензии ќе пораснат за околу 6 000 денари и нема изедначување на пензиите. Ова се однесува на одредбите за остварување на право на пензија и минимслен износ. И ова нема да значи усогласување, зголемување по 6 000 денари двапати или повеќе пати годишно. Може да биде по 2 000, 2 500 или 3 000 денари. Овој момент кој зависи од Владата и се регулира со одредби за усогласување, а не стекнување и право на минимална пензија. Секоја одговорна власт треба да носи законско решение кое во моментот е најдобро за животниот стандард и реалните потреби на пензионерите. Сега треба да се гледа големата слика, не само слепо да повторуваме дека таков е законот. Пензионерите имаат право да бараат, а Владата има обврска да им обезбеди износ кој ќе им овозмжи достоинствен живот, а не да преживуваат.

Дали реално има можност за поголемо покачување на пензиите разговаравме со поранешната директорка на Пензискиот фонд Билјана Јовановска.

  

logo tЕдно е остварување право на пензија и висина за истата, а другото е усогласување на пензиите со трошоците за живот! Да и биде појасно, од уплатените придонеси пензионерите добиваат основица за пресметка на износот на пензија и тоа за едни е 200 евра, за други и до 1000 евра. Купчето за усогласување дали ќе го поделите подеднакво на сите, или на тие што имаат многу ќе им дадете уште повеќе, а на тие што скоро и да немаат ќе им дадете трошки, е исклучиво само разум, чувства и воља на министерот за труд, Владата и пратениците! Се разбира со законски измени. Има време со европско знаменце ќе ги доставите. Ако не е уставно линеарното усогласување на пензиите (подеднакво за сите, бидејќи и трошоците, цените се зголемени исто за сите, не се пониски цените за пензионерите со минимални пензии) дали тоа значи дека и износот на К 15 не е уставен бидејќи е за сите ист износ, а не според висина на платата?! Не е уставен законот за материјслно обезбедување каде сите стечајци добија ист износ на паричен надомест, а сите плаќале различен придонес за вработување? А, да 78 % покачувањето на платата на Тренчевска важно е уставно!

И после 120 години од Илинденското востание Македонија се уште е во борба за своето постоење. Аманетот од илинденците да го сочуваме ова парче земја од Бога благословено, трае и денес. Да не дозволиме македонскиот оган да згасне, туку напротив да дадеме се од себе македонското сонце силно да ги грее и идните наши генерации. Честит и вековит нека е Илинден! Да си вечна и благословена Македонијо!

Горди на македонската Армија!