Драги пензионери,
Вие заслужувате достоинствен живот затоа што други генерации живееа достоинствено благодарение токму на вас. Вие поминавте тешки моменти и неизвесност низ вашиот животен работен век. Но бевте силни и позитивни и продолживте да давате за системот, за државата, за фондовите. Заслужувате пензии кои ги заработивте чесно и со голем труд и жртва. Одмор, викенд, бања, здравствена заштита, социјални дружења се работи кои треба да ги имате. Не се откажувајте од правото на пензии кои се достоинствени на вас и вашиот живот. Десница ве подржува во вашите барања!Посакуваме да си дочекате длабока старост во добро здравје!
Нека ви е честит денот на пензионерите!

Триесет и две години независност, но и толку години неизвесност!
А дали само на празници те величиме и како тој ден само да те сакаме?!
Вечна да си татковино!

Не би предизвикало промена на планираниот буџет ако истите тие средства наместо по 6% по пензионер, се распределат линеарно со фиксен износ за сите пензионери подеднакво од истиот тој буџет. Зошто? Затоа што 6% зголемување на вкупната сума за исплата на една месечна пензија за сите пензионери (пр. 6 милијарди денари), ќе значи дополнителни 360 милиони денари за буџетот на државата (значи 6 ,36 милијарди), било да е процентуално или линеарно. Од друга страна пак, од гледна точка на пензионерите има разлика и тоа голема од причина што процентуалното усогласување од 6% на пензија од 60.000 ден и 6% на пензија од 13.000 денари не е исто. Во првиот случај е 3.600 денари, во вториот е 780 денари.
А исто така Владата може да го зголеми обезбедениот буџет од 6 % од други непродуктивни трошоци и линеарно да ја зголеми пензијата ако не за бараните 3 500, можеби за 2 000 или 2 500 денари. Сивата економија во моментов изнесува 33,2% од БДП и ги оштетува јавните финансии, буџетот на државата и социјалните фондови. За тоа е потребен бескомпромисен пристап. Преку сузбивање на сивата економија во буџетот би се слеале 450 милиони евра годишно, кои ќе се искористат за попродуктивни цели и подобрување на стандардот на граѓаните.

Што се однесува за најавеното процентуално усогласување од 6%, не би предизвикало промена на планираниот буџет ако истите тие средства наместо по 6% по пензионер, се распределат линеарно со фиксен износ за сите пензионери подеднакво од истиот тој буџет. Зошто? Затоа што 6% зголемување на вкупната сума за исплата на една месечна пензија за сите пензионери (пр. 6 милијарди денари), ќе значи дополнителни 360 милиони денари за буџетот на државата (значи 6 ,36 милијарди), било да е процентуално или линеарно. Од друга страна пак, од гледна точка на пензионерите има разлика и тоа голема од причина што процентуалното усогласување од 6% на пензија од 60.000 ден и 6% на пензија од 13.000 денари не е исто. Во првиот случај е 3.600 денари, во вториот е 780 денари. А исто така Владата може да го зголеми обезбедениот буџет од 6 % од други непродуктивни трошоци и линеарно да ја зголеми пензијата ако не за бараните 3 500, можеби за 2 000 или 2 500 денари. Сивата економија во моментов изнесува 33,2% од БДП и ги оштетува јавните финансии, буџетот на државата и социјалните фондови. За тоа е потребен бескомпромисен пристап. Преку сузбивање на сивата економија во буџетот би се слеале 450 милиони евра годишно, кои ќе се искористат за попродуктивни цели и подобрување на стандардот на граѓаните. Доколку се прифати барањето минималната пензија да биде пример најмалку 18 000 денари, сите пензии ќе пораснат за околу 6 000 денари и нема изедначување на пензиите. Ова се однесува на одредбите за остварување на право на пензија и минимслен износ. И ова нема да значи усогласување, зголемување по 6 000 денари двапати или повеќе пати годишно. Може да биде по 2 000, 2 500 или 3 000 денари. Овој момент кој зависи од Владата и се регулира со одредби за усогласување, а не стекнување и право на минимална пензија. Секоја одговорна власт треба да носи законско решение кое во моментот е најдобро за животниот стандард и реалните потреби на пензионерите. Сега треба да се гледа големата слика, не само слепо да повторуваме дека таков е законот. Пензионерите имаат право да бараат, а Владата има обврска да им обезбеди износ кој ќе им овозмжи достоинствен живот, а не да преживуваат.

На 1ви септември во минатото секој дом, секоја училница мирисаше на нови книги, нов прибор, нови ранци. Возбудени ученици, горди родители, среќни наставници беа одлика за времето кога знаењето беше важно во Македонија.
Сега кога државата ја превзема (НЕ)ГРИЖАТА за бесплатни учебници, учебници нема, освен прастарите искинати и неупотребливи!
Бидејќи МОН и Владата не можат да обезбедат бесплатно и безгрижно школство, а да не останат децата без образование и знаење, Десница бара Владата и МОН или комплет учебниците редовно да ги доставува до учениците (со почетокот на учебната година) или ако не може, нека признае дека образованието ни е далеку од бесплатно и квалитетно.
Десница бараа Владата да применува европски практики, да го намали бројот на часови за да имаат простор за спорт и други активности ( четири дена по 7 часа и еден ден 6 часа), повисоки плати за наставниот кадар, како и да обезбеди месечен надомест во висина од 3000 денари за секој ученик!