ДЕСНИЦА го прашува Mинистерот за здравство: Зошто само за граѓаните на Косово и Албанија изедначување на цените на здравствените услуги, а не и за тие на Грција, Бугарија и Србија? По кој критериум граѓани на едни соседи ги фаворизира во однос на други? Има многу граѓани и од другите соседни држави кои користат здравствени услуги во Македонија. Зошто да не важи и за нив изедначувањето на цените на здравствените услуги? И зошто воопшто да бидат изедначени?! Здравството го одржуваат и финансираат македонски компании и граѓани преку придонеси и даноци! Дали Министерот за здравство заборави на кои граѓани им служи и на кој држава? Да го потсетиме- на македонските граѓани и треба да работи да им ги подобри здравствените услуги и цени на тие што го финансираат и што придонесуваат, особено во услови на намален животен стандард, а не да крати од финансиските средства кои доаѓаат дополнително од надвор.

Прагот од 5% кој го предлага ДУИ, не е во функција да се обезбеди политичка стабилност, туку да си обезбеди сигурна и вечна власт. Тоа е единствената причина шт оваа партија инсистира на услови кои се невозможни за поголем дел од партиите.
ДЕСНИЦА дава поддршка на предлогот за една изборна единица без изборен праг.
СДСМи ВМРО-ДПМНЕ еднаш мора да застанат со лицемерните политики кон исполнување на овој услов и да дадат целосна и искрена подршка со реализација на измената на изборниот модел, односно Македонија да биде една изборна единица
без консензус, односно без т.н.изборен праг.
Моделот на една изборна единица е праведен и правичен и е одраз на вистинска демократија и на избори само би се отсликала реалната волја на гласачите.
Со сегашниот модел СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ ги одземаат гласовите на помалите политички партии. Впрочеми Американската амбасада и Европската делегација и
во минатотодадоа позитивно мислење и поддршка за ваквите измени.
За каква политичка нестабилност зборува претставникот на ДУИ доколку се почитува волјата на секој граѓанин на Македонија без проценти?! Ниту демократијата, ниту граѓаните, ниту државата не смеат да бидат заложник на неколку политички партии. А СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ да се ослободат од заложништовото на ДУИ и да не го одземаат правото на застапување и претставување во македонскиот законодавен дом на секој еден граѓанин кој сака да гласа и ќе гласа!

Белград може да биде Скопје, „Владислав Рибникар“ може да биде секое училиште и во Македонија.
Македонија мора да изработи стратегија за семејните вредности да се вратат и бидат најважни, со цел правилен развој на детето, личноста, а преку тоа до напредок во семејството и општеството. Да се почне со системски промени, до Национална стратегија за булинг и Акциски план. Министерството за образование, заедно со другите министерства кои се дел од овој синџир (Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерство за правда и сл.) мора да се реорганизираат и сериозно да превземат активности со кои ќе ја заштитат младината, генерациите кои ги изгубивме некаде меѓу технологијата, ковид пандемијата, војната, економската и политичка криза, од која наместо да излеземе, ние се повеќе ја продлабочуваме!

Во секое основно училиште да се вработат психолози, социјални работници и на друг начин со поддршка на Комората на психолози, со професори и стручни лица, да изнајдат модел, форма, начин со кои секојдневно ќе се работи и ќе се биде близу децата, учениците.

Но, не само образовниот сектор треба да го носи најголемиот товар. Тука се социјалните служби, психолозите, економскиот и финансискиот сектор (кои преку обезбедување на подобар стандард за граѓаните ќе ги ослободат родителите од секојдневната борба за преживување и трката за пари и ќе им овозможат повеќе квалитетно време со децата). Здравото семејството е најбитната алка во синџирот во креирањето на личноста на детето. Треба да се осигураме таа да остане најјака.

Заедно со наставниците и родителите ќе ги лоцираат проблемите на учениците во училиштето и надвор од него и ќе им обезбедат психолошка поддршка и внимание да почувствуваат дека не се сами, дека некој ги цени, разбира и подржува. Дека се потребни и важни за семејството и за општеството. Само со искрен пристап и разговори од страна на сите чинители може да се превенира и да имаме среќни и задоволни деца, ученици. Секогаш да бидат прашани како се, како им минува денот во училиште, надвор, дома? Што го натажува, што го плаши?

Ако ги научиме децата да не навредуваат и повредуваат други, нема да имаповредени и навредени!

Од друга страна, паралелно со превенција од булинг, насилство, депресија кај учениците, да се работи на нивно профилирање, потенцирање на нивните
вештини, амбиции и способности, со цел насочување во идно стручно образование и успешна иднина.

Случувањата кои претставуваа непосреден упад во работата на седницата на Судскиот совет од страна на Заменикот претседател на Судскиот советот со арогантно и недолично однесување, во моментот кога Претседателот на Судскиот советот претседаваше со седницата, дали само ја покажа поличиката моќ на ДУИ, а немоќта на СДСМ во коалицијата, особено што во неколку моменти се покажа дека Претседателката е од нивни редови? Дали досега на секој можен начин ДУИ покажуваше дека ја има надмоќта во владината коалиција, во извршната власт, а по последните случувања во Судскиот совет покажа дека ја има моќта и во третата, судската власт? Дали да очекуваме на некоја седница на Влада, првиот Вицепремиер да го разреши Премиерот, а СДСМ да даде легитимитет на истото? ДЕСНИЦА смета дека овој состав на Судски совет го изгуби легитимитетот и довербата и затоа е потребно да се направи избор на целосно нов Судски совет со искусни, стручни и политички независни членови, а не да бира нов претседател! Откако се виде дното до кое е стигнато работењето на највисокиот судски орган и власта успeaа столбот на една држава-правдата, третата власт да ја стави на колена, ДЕСНИЦА се залага за итни промени во судството, сметано од највисокиот орган во судството, па се до судиите кои вршат правораздавање во судовите. На судството да му се даде целосна финансиска, а преку тоа целосна независност како трета власт и да се врати довербата кај граѓаните!

„Послушајте Македонци!

Јазикот е единствената наша татковина. Сѐ додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски – ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината. Како куќа, како дом, како огниште“
~ Блаже Конески

Со решение на АСНОМ од 2 август 1944 година, донесено во манастирот Прохор Пчински, македонскиот јазик беше заведен како службен јазик на македонската држава. Потоа, на 5 мај, 1945 година, со решение на Народната влада на Федерална Република Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по два месеца, на 7 јуни 1945 година, се усвојува првиот правопис на македонскиот јазик. Со тоа, македонскиот јазик е официјално кодифициран и стандардизиран.Прашање е дали Владата и владините функционери го штитат, почитуваат и правилно користат македонскиот јазик?! Односно колку имаат контрола за
негово правилно и официјални користење?!

Да го користиме правилно и секојдневно во говорењето, во пишувањето!
Да го чуваме и негуваме!
Вечно да го чествуваме!